תקנון

תקנון ותנאי שימשו באתר מכירת כרטיסים לאירוע משחקי המכביה 2022 - רכיבה אומנותית וקפיצות במושב שרונה

בתאריכים: 18.19.21/7/2022

 

כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

 

ברוכים הבאים לאתר ההזמנות אירוע משחקי המכביה 2022 - רכיבה אומנותית וקפיצות במושב שרונה בתאריכים: 18.19.21/7/2022  בניהולה של חברת outsider הפקות (להלן: "האתר)

האתר מהווה פלטפורמה פתוחה, נוחה ומקוונת להזמנת כרטיסים לפעילות שמנהלת ומתופעלת על ידי חוות דאבל קי

אנו משתדלים להעביר לגולשים את חווית הגלישה המיטבית ואת מלוא החוויה לאירוע ממשחקי המכביה 2022 - רכיבה אומנותית וקפיצות במושב שרונה בין התאריכים: 18.19.21/7/2022 באופן מקצועי, המידע המועבר הוא עדכני ומתעדכן בכל עת. עם זאת, לעיתים מסיבות שאינן בשליטתנו עשויים לחול שינויים בפעילות /המחירים / וסוג הפעילות.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר.

אתה מצהיר ומתחייב, שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והנך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש לאתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

1.       הגדרות

1.1.    "האתר"- אתר האינטרנט:  outsider.smarticket.co.il ו/או האפליקציה, עובדיהם, נציגיהם, הנהלתם ו/או כל מי שפועל מטעמם.

1.2.    "הרוכשים", "הקונים", "מזמין המשלוח"- הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים באמצעות האתר, או מי מטעמם ו/או המשתמש באתר.

1.3.    "המוצרים", "ההזמנות", "המנות", "משלוח" " פעילות" " סדנא" " כרטיס "- לרבות מזון ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.

1.4.    "פעילות" "מוצר"- עסקים/פעילות/אירוע השותפים בקמפיין/פעילות אשר מפרסמים  באמצעות האתר ומאפשרות לגולשים לרכוש ולהזמין פעילות הקיימת במהלך תקופת המכירה באתר  

2.       הגבלת אחריות האתר

2.1.    באתר זה מפורסמות ימי פעילות ושעות הפעילות לתחרות סוסים של קפיצות ורכיבה אמנותית אשר מנהלות על ידי חוות דבל קי

2.2.    המידע באתר, ניתן  AS IS  ואיננו מתחייבים לדיוקו או נכונותו. לפיכך האתר, אינו אחראי לנכונות מידע שנמסר במסגרת האתר ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא לכל חוות דעת, עצה, או הצהרה שיפורסמו באתר. האתר לא יהיה אחראי לכל הפסד, או נזק שיגרמו לאדם כלשהו אשר הסתמך על אינפורמציה או תוכן אחר שמפורסם ו/או יפורסם באתר או שיועבר למשתמשי האתר.

2.3.    האתר מספק פלטפורמה קלה נוחה ומקוונת ומאפשר הזמנת/קניה של פעילות משחקי המכביה 2022 - רכיבה אומנותית וקפיצות במושב שרונה בתאריכים: 18.19.21/7/2022 בשרונה כאשר יכול להיות שיניו בתאריכים ובשעות הפעילות וסוג התחרות כפי שהנהלת המכביה והנהלת חוות דבאל קי יחליטו לנכון  

2.4.    הפעילות בימי התחרות  מנוהלות על ידי המכביה וחוות דאבל קי בלבד ואילו האתר מהווה כפלטפורמה מתווכות כמפיק הפסטיבל בלבד בין הרוכש למוכר המוצר ואין לו חלק בתהליך הפעלת הפעילות והכנת הפעילות.

2.5.    הזמנת כרטיס מותנה במקום פנוי במערכת שכמות המשתתפים הכוללת היא לפי פריט הרישוי שהוגש לרישות הממונות לפי דרישת המזמין האירוע.

2.6.    לאחר מתן אישור קנית כרטיס, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר אלקטרוני והודעת SMS, שהזין הרוכש בעת הזמנת המשלוח (להלן: "אישור הרכישה").

2.7.    להנהלת האתר שמורה הזכות, שלא לאשר את הזמנת הכרטיס  על ידי הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום, אשר סופקו על ידי הרוכש, או שמזמין הפעילות והמוצור התיירותי אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר.

2.8.    במועד קנית/הזמנת הכרטיס  אנו מציגים בפני הרוכש  פרטים כלליים אודות הפעילות המוצר הנרכש ומידע אחר ככל הידוע לנו.
האתר אינו יכול להבטיח כי הפעילות או המוצר שנרכש אכן תסופק למזמין ומובהר כי הנך מתקשר אל מול בעל העסק או לברר טרם הרכישה  באתר הפיס בוק של חוות דאבל קי, ואנו רק מנהלים את קמפיין השיווק ופלטפורמת המכירה למוצרים המוצעים על ידי העסקים השותפים בקמפיין ללא עמלת תיווך.

2.9.    האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ולסרטונים ב- youtube  או  viemo או בכל פלטפורמה אחרת. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

2.10.  האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי אחד הגולשים.

2.11.  האתר איננו מתחייב בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות והנך מודע לכך, כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

2.12.  יתכנו סטיות ואי דיוקים במידע המוצג באתר ביחס למוצרים  ולפעילות הואיל והוא נמסר לנו ע"י השותפים בקמפיין , איננו יכולים לערוב לדיוקו.

2.13.  התמונות באתר צולמו באופן מקצועי, אם כי מסיבות שאינן בשליטת החברה, יכול להיווצר פער בין התמונות לפעילות או למנות , עקב שדרוג/ שינוי המנה/ הבדלים בממשק הצפייה (אייפון, אייפד, וכדומה) ורזולוציית גלישה.

2.14.  ההמלצות מועלות באתר כלשונן והן אותנטיות עד כמה שנוכל לשלוט בכך, לא יתאפשר שימוש בשפה פוגענית/ מעליבה.

3.       רכישת מוצרים באתר ותשלום

3.1.    האתר מאפשר הזמנת המוצר למזמין, אשר מעוניין להזמין כרטיס למשחקי המכביה 2022 - רכיבה אומנותית וקפיצות במושב שרונה בתאריכים: 18.19.21/7/2022

3.2.    הזמנת הפעילות באתר, מותנית בקיומו של מלאי ומקום מבעל העסק בו נותן השרות מספק ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי.

3.3.    המזמין ממלא פרטי כרטיס אשראי ומאשר את הזמנתו.

3.4.  המזמין יקבל אישור לכתובת הדואר האלקטרוני או בהודעת SMS אשר הוזנה על ידי המזמין בעת ההזמנה, המאשר את הזמנת המוצר בקשת ההזמנה ואת פרטיה (להלן: "אישור ההזמנה"). אנא וודא, כי הוזנה כתובת נכונה.

3.5.    יודגש, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את ההזמנה בכל מקרה בו:

3.5.1.  לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק המזמין;

3.5.2.  בכל מקרה בו לא נותר מלאי/מקום פנוי להזמנה;

3.5.3.  בכל מקרה בו המזמין אינו עומד בתנאיי או כלליי השימוש באתר;

3.5.4.  בכל מקרה בו קיים חשש סביר, כי המזמין לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש.

3.5.5.  הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר רכישה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.5.6.  עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין ההזמנה באופן אוטומטי.

3.5.7.  נוכח העובדה שחלק ממוצרי הרכישה מדובר בעסקאות לרכישת מזון/טובין פסיד כהגדרתם בסעיף 4ג. (ד) (1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תינתן אפשרות ביטול העסקה לאותם מוצרים למעט אם יוצג אישר בידוד או אישור על הדבקות במחלת הקורנה. בכל מקרה מבלי לפגוע בסיף 3.5.7 במידה ויתבצע ביטול העסקה יחויב המזמין בעלות של 5% עמלה עבור עמלת סליקה.

ביטול העיסקה תעשה לפני האירוע, רק דרך הווצאפ של האירוע.

וואטסאפ: 0507179042 

4.      אופן התשלום ואישור רכישת ההזמנה

4.1.   בעת ביצוע הזמנת הפעילות , יספק המזמין את פרטי אמצעי התשלום, פרטי בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המשלוח (להלן: "פרטי התשלום").

4.2.    התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת.

4.3.    הנך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום, ו/או מנפק אמצעי התשלום.

4.4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ככל והגולש/הרוכש/המזמין הוא אינו בעל הכרטיס, מתחייב הגולש, כי קיבל רשות והסכמה מלאים בלתי חוזרים מבעל הכרטיס לעשות שימוש בכרטיסו ולחייבו בסכום הקנייה והכל בהתאם לדין.

4.5.    "כרטיס אשראי" - כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.6.    הגולש מצהיר, כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל באתר.

4.7.    הגולש מצהיר, כי הוא אזרח ישראלי בעל אזרחות ישראלית תקפה או תשובות חוקית אחרת.

4.8.   לאתר  אין אחריות על טיב העסקה, טיב ההזמנה וכל הנובע מהן. האתר הינו אמצעי קישור בלבד בין המשתמש למוכר הפעילות המשתתף בפעילות.

4.9.    אין באופן החיוב שלעיל כדי להעביר על האתר את נטל האחריות החוקית של המוצרים הנמכרים  למשחקי המכביה 2022 - רכיבה אומנותית וקפיצות במושב שרונה  בתאריכים 18.19.21/7/2022

4.10.  לאחר מתן אישור לרכישת ההזמנה יתבצע חיוב וישלח אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני או להודעת SMS שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה. 

4.11.  התשלום בגין רכישת המוצרים ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט  לעיל).

4.12.  המזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים אודותיו ואודות אמצעי התשלום ובעליו.

4.13.  המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

4.14.  רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

4.15.  סליקת התשלום מבוצעת על ידי גורם חיצוני, ומאובטח, והזמנה תיחשב כתקפה, אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה.

4.16.  ככל והעסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי, האתר  והן המוכר הפעילות רשאים לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שתראה להן לנכון.

4.16.1.  רב מוטב:

4.16.2.  השימוש בתכונת רב מוטב, בהגדרתה בחברות האשראי, נועדה לעסקים שמבצעים גביה עבור מספר עסקים שונים כדוגמת באתר . לצורך כך מוגדרים לעסקים במסוף אחד מספר מוטבים/חשבונות וחברות האשראי מזכות בנפרד כל  בית עסק בנפרד .

6.       בעלות בקניין הרוחני

6.1.    כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומזמין האירוע חוות דאבל קי  ומוגנים על-פי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

6.2.    כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

6.3.    ככל שהנך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב, ואם הבעלות בזכויות שייכת למוכרים הנהלת האתר תפנה אותך אליהם.

7.       רישיון שימוש מוגבל

7.1.    בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר  לגלוש באתר.

7.2.    כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.

7.3.    ככל שהנך מעוניין לבצע רכישה עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.

7.4.    הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

7.5.    האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מבעלי מקצוע.

7.6.    האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

7.7.    חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר, ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראי.

8.       מדיניות פרטיות

8.1.    מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

8.2.    הנך מצהיר ומסכים, כי המידע שהנך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי ואתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש להרשאתו של השולח ומבלי לשלם לרוכש.

8.3.    הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות  SMS  מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו שלא לקבלו באמצעות פניה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת [email protected] 

8.4.    האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

8.5.    בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

8.6.    האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות למטרות הבאות:

8.6.1.1.  אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

8.6.1.2.  שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

8.6.1.3.  טיפול במחלוקות.

8.6.1.4.  טיפול בבעיות טכניות.

8.6.1.5.  שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

8.6.1.6.  פעילות שיווקית או שיפור המוצרים שלנו.

8.6.1.7.  כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.

8.7.    הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הנך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

8.8.  האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.

9.        Cookies

9.1.    האתר  משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

9.2.    דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת  Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9.3.    האתר  מותיר לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים  Cookies  במחשבך. ה- Cookies  מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies  כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של משלוחה.

10.     עדכון תנאיי ההתקשרות

10.1.  האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

10.2.  כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.

11.     מקום השיפוט

11.1.  הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז אשדוד  בלבד.

12.     הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

12.1.  כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה ובדוא"ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.

12.2.  המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המזמין תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

12.3.  דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

13.     תנאי פרסום למפרסמים

13.1.  האתר מאגד מוצרי פעילות תיירותיים שונים  מכל רחבי הארץ.

13.2.  האתר בלבד רשאי לפרסם במסגרת אתר זה מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות.

13.3.  האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד כמפרסם תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לאתר זה ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו.

13.4.  המידע שהנך מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. בעל האתר לא ישא כלפייך או כלפי מי מטעמך באחריות לתגובות המתפרסות באתר, או יישלחו במישרין אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר, ואתה מתחייב לקיים כל דין החל.

13.5.  האתר גם לא יישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

13.6.  האתר לא יישא בכל אחריות ביחס להודעות באתר, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו באתר או ימסרו באמצעותן.

13.7.  ידוע לך ואתה מסכים לכך כי כל מידע ו/או נתונים ו/או פרטים שתציג באתר, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות, ואתה מאשר בכך כי אתה רשאי ובעל הזכות להעניק לבעל האתר ולמשתמשים האחרים, רישיון בלתי חוזר להשתמש, להעתיק להציג, להפיץ את הנתונים והפרטים והמידע שמסרת לאתר.

13.8.  ידוע לך כי אינך רשאי לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש אחר, פרטים ו/או נתונים ו/או מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, הצעות מיניות בוטות או פוגעות ו/או פרטים שהינם בגדר לשון הרע, או פוגעים, או בלתי צנועים, או פוגעים בקדשי דת, או בעלי אופי מיני, או גזעניים, או שיש בהם כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו לרבות קניין רוחני או להציג תמונות עירום, בעלות מסר מיני וכל חומר שהנו מזיק ובעל האתר רשאי למחוק נתונים כאלו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

13.9.  הנך מתחייב לעדכן את האתר לגבי כל שינוי בנתונים שמסרת. אם יימצא שהנתונים ו/או המידע שמסרת ו/או פרסמת באתר אינם מדויקים ו/או מלאים ו/או עדכניים ו/או אינם בבעלותך, יהיה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.

13.10.  האתר משמש כצינור להעברה והפצה בלבד של המידע שנמסר על ידך ומהווה פלטפורמה בלבד לאספקת שירותי פרסום. לבעל האתר ולמי מטעמו אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לשימוש באתר ואחריותם אינה בשום דרך או צורה כל שהיא נוגעת לתכנים ולנתונים שלך ושל יתר המשתמשים ו/או המפרסמים באתר. 

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים